Pienyrittäjäksi remonttialalle? Tästä parhaat vinkit!

Jos kokee, että remontointi on omien unelmien täyttymys ja on hyvin perillä alan turvallisuuskäytännöistä, lakipykälistä ja toimijoista, voisi remontoinnilla tienata myös rahaa! Moni haaveilee siitä, että voisi toteuttaa omaa osaamistaan, auttaa ihmisiä ja tehdä sillä elantonsa. Pienyrittäjyys vaatii kuitenkin paljon uuden oppimista, tutkimista ja uskallusta. Tässä artikkelissa helpotamme hieman matkaa remonttiyrittäjäksi ja jaamme parhaat vinkit siihen, kuinka ensimmäinen asiakas.

Ennen ensimmäisen asiakkaan hankkimista on hyvä varmistaa, että yrityksen toiminta on laillista ja että kirjanpito on hallinnassa. Kannattaa siis perustaa y-tunnus ja hankkia pätevä kirjanpitäjä, jolle voi alussa ulkoistaa raha- ja veroasiat. Tällöin on aikaa keskittyä itse töiden tekemiseen ja asiakashankintaan.

Perinteinen kylmäsoitto kannattaa

Kylmäsoitto (eng. cold call) on yksi myynnin ja uusasiakashankinnan perinteisimpiä muotoja. Kylmäsoitolla tarkoitetaan sitä, että otetaan yhteyttä ihmiseen tai yritykseen, joka ei ole aiemmin kuulunut omaan asiakaskuntaan. Aluksi tämä saattaa hirvittää, koska joudutaan olemaan yhteydessä täysin uuteen ihmiseen tai tahoon ja tarkoituksena on kylmäsoittojen avulla vakuuttaa heille puhelimessa omilla puhujantaidoilla siitä, että he todella tarvitsevat juuri näitä palveluita. Kylmäsoittoihin voi kuitenkin valmistautua, mikä vähentää paineita.

Tärkeintä on muistaa, että kylmäsoitto rakentuu käsikirjoitukselle, jossa on neljä osa-aluetta. Ensin asiakkaan kiinnostus herätetään kysymyksellä tai rohkealla väitteellä. Tämän jälkeen on hyvä tuoda asiakas mukaan asettumalla hänen näkökulmaansa. Myynti kannattaa perustaa tarinankerrontaan – numerot unohtuvat eivätkä herätä tunnereaktioita. Kannattaa kertoa, miten juuri tämä yritys eroaa kilpailijoista ja johtaa rohkeasti keskustelua. Kuten tunnettu myyntispesialisti Rob Liano on kirjoittanut, “Cold call sucks, but only when you suck at cold calling”.

Some haltuun

Sosiaalisen median markkinointi on tehokas tapa tavoittaa laaja yleisö ja luoda vahvaa brändi remonttipalveluille. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden kohdistaa mainonta tietyille kohderyhmille, jotka ovat valmiiksi kiinnostuneita juuri yrityksen tuotteista ja palveluista. Sosiaalisessa mediassa on oltava aktiivinen: eri alustoilla toimivat algoritmit tekevät huomioita siitä, kuinka aktiivista toiminta on ja näyttävät sisältöä muille aktiivisuuden mukaan.

Sosiaalisessa mediassa pääsee myös raottamaan yrityksen henkilökohtaisempaa puolta. Voi vaikkapa kertoa omasta remonttihistoriasta, esitellä remontoituja kohteita, kertoa omasta työstä yrittäjänä ja jakaa hauskoja ja inhimillisiä kuvia arjesta.

Asiakasrekisterin kerääminen

Kun asiakkaita on saatu kerättyä, on hyvä pitää yhteystiedot hallinnassa. Asiakasrekisterin kerääminen on erittäin tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa. Se auttaa yritystä tunnistamaan ja analysoimaan asiakkaiden tarpeita, mieltymyksiä ja kulutustottumuksia. Yhteystietojen lisäksi asiakasrekisteri voi sisältää myös tietoja asiakkaan ostokokemuksista, tuotearvosteluista ja palautteesta.

Asiakasrekisteri voidaan perustaa manuaalisesti tai hyödyntäen crm-ohjelmistoja. Niihin voidaan tallentaa kaikki asiakastiedot helposti hallittavassa muodossa. Tiedonkeruumenetelmien avulla voidaan myös luoda parempia markkinointisuunnitelmia ja strategioita ja parantaa yrityksesi asiakaspalvelua entisestään.

Remonttialan yrittäjänä haasteena on uusien asiakkaiden hankinta. Se kuitenkin onnistuu: kylmäsoitot (eng. cold call), sosiaalinen media ja asiakasrekisterin pitäminen ovat tärkeitä työkaluja uusien asiakkaiden hankinnassa ja hyvien asiakassuhteiden ylläpitämisessä kannattavan yritystoiminnan rakentamiseksi.